• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dla Studentów/ For Students

KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

Na wszystkie zajęcia laboratoryjne w Zakładzie Biologii

Medycznej obowiązuje odzież ochronna (fartuch)!


KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW

SEMESTR LETNI

KONTAKT Z PRACOWNIKAMI ZAKŁADU OD 11.03.2020

Pielęgniarstwo ( I rok, stacjonarne I st.  - Parazytologia 2019/2020 komunikat semestr letni .pdf 164 KB

ENGLISH DIVISION (6-year programme, IIIrd year) - Medical Parasitology - revised final exam results

ENGLISH DIVISION (6-year programme, IIIrd year) - Medical Parasitology - revised retake exam results

 SEMESTR ZIMOWY

ENGLISH DIVISION (6-year programme, IIIrd year) - Medical Parasitology  pdf, 422 kb

Zdrowie Publiczne (I rok, stacjonarna I st.) - Mikrobiologia

Położnictwo (I rok, stacjonarne I st.) - Mikrobiologia 

ENGLISH DIVISION (6-year programme, IIIrd year) - Medical Parasitology - open day

Położnictwo (I rok, stacjonarne I st) - Parazytologia

Dietetyka (II rok, stacjonarne I st.) - Parazytologia

Położnictwo (I rok, stacjonarne I st) - Genetyka

Zdrowie Publiczne (I rok, stacjonarna I st.) - Mikrobiologia - zaliczenie

Dietetyka (II rok, stacjonarne I st.) - Parazytologia - zaliczenie

Zdrowie Publiczne (I rok, stacjonarna I st.) - Mikrobiologia - zaliczenie - wyniki (27.11.2019)

Położnictwo (I rok, stacjonarne I st) - Parazytologia (zeszyty ćwiczeń)

Połóżnictwo, Pielęgniarstwo, Dietetyka - zwolnienie z zajęć (14.01-17.01)

Położnictwo (I rok, stacjonarne I st) - Genetyka - zaliczenie

Położnictwo (I rok, stacjonarne I st.) - Mikrobiologia i parazytologia - egzamin

Dietetyka (I rok, stacjonarne, I st) - Mikrobiologia ogólna i żywności - egzamin

ENGLISH DIVISION (6-year programme, IIIrd year) - Medical Parasitology - retake

Położnictwo (I rok, stacjonarne I st.) - Mikrobiologia i parazytologia - wyniki egzaminu (z dodatkowymi punktami za wykłady)

Dietetyka (I rok, stacjonarne, I st) - Mikrobiologia ogólna i żywności - wyniki egzaminu

Pielęgniarstwo (I rok, stacjonarne, II st) - Pielęgniarstwo epidemiologiczne - poprawa egzaminu

Dietetyka (I rok, stacjonarne, I st) - Mikrobiologia ogólna i żywności - poprawa egzaminu

Położnictwo (I rok, stacjonarne I st.) - Mikrobiologia i parazytologia - poprawa egzaminu