• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dla Studentów/ For Students

WAŻNE!!!

Podczas wszystkich zajęć kontaktowych w Zakładzie Biologii Medycznej studenci są zobowiązani do noszenia własnego fartucha ochronnego oraz maseczki!!! Nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach bez któregokolwiek z tych środków ochrony (nieobecność nieusprawiedliwiona)!


KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

DIETETYKA, 2 ROK, I ST. - KLINICZNY ZARYS CHORÓB - ROZKŁAD ZAJĘĆ

RATOWNICTWO MEDYCZNE, 2 ROK - BIOCHEMIA KLINICZNA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

ANALITYKA MEDYCZNA, 3 ROK - DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI - ROZKŁAD ZAJĘĆ

ZDROWIE PUBLICZNE, 2 ROK, I ST. - EKOLOGIA I ŚRODOWISKOWE RYZYKO ZDROWOTNE - ROZKŁAD ZAJĘĆ

ZDROWIE PUBLICZNE, 1 ROK, I ST. - MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

POŁOŻNICTWO, 2 ROK, II ST. (NIESTACJONARNE) - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

POŁOŻNICTWO, 2 ROK, II ST. (STACJONARNE) - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

POŁOŻNICTWO, 1 ROK, I ST. - MIKROBIOLOGIA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

POŁOŻNICTWO, 1 ROK, I ST. - PARAZYTOLOGIA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

POŁOŻNICTWO, 1 ROK, I ST. - EMBRIOLOGIA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

POŁOŻNICTWO, 1 ROK, I ST. - PODSTAWY PIELĘGNIARSTWA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

POŁOŻNICTWO, 1 ROK, I ST. - PODSTAWY OPIEKI POŁOŻNICZEJ - ROZKŁAD ZAJĘĆ

DIETETYKA, 1 ROK, I ST. - MIKROBIOLOGIA OGÓLNA I ŻYWNOŚCI - ROZKŁAD ZAJĘĆ

DIETETYKA, 2 ROK, I ST. - DIETETYKA PEDIATRYCZNA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

DIETETYKA, 2 ROK, I ST. - PARAZYTOLOGIA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

KONTAKT Z SEKRETARIATEM ZAKŁADU

SYLABUSY - SEM. ZIMOWY 2021/2022