Zakład Biologii Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego kształci studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Farmaceutycznego z zakresu mikrobiologii, parazytologii, genetyki, embriologii, diagnostyki laboratoryjnej, parazytologicznej oraz niepłodności, podstaw opieki położniczej, dietetyki klinicznej oraz pediatrycznej, jak również zakażeń szpitalnych czy biochemii klinicznej.

W obrębie Zakładu funkcjonują Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją oraz Pracownia Parazytologiczna.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz doktoranci Zakładu Biologii Medycznej WNoZ WUM prowadzą badania naukowe w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, zarówno krajowych, jak również międzynarodowych, publikując wyniki swoich badań w międzynarodowych czasopismach naukowych o wysokich współczynnikach wpływu Impact Factor oraz punktacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. 

wum
wum
wum
wum

Aktualności

18.12.2023

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biologii Medycznej (od 2018 roku o nazwie AGAR) zostało zarejestrowane w 2003r. i działa w oparciu o Statut SKN Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.