Strona główna

Zakład Biologii Medycznej (NZI)
Wydział Nauki o Zdrowiu

Tel.: (0-22) 625 32 23
Faks: (0-22) 625 32 23
nzi@wum.edu.pl

Kampus Lindleya
ul. Nowogrodzka 73
02-018 Warszawa