• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Strona główna

Zakład Biologii Medycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu został powołany z dniem 1 stycznia 2003r. Zarządzeniem JM Rektora prof. dr hab. med. Janusza Piekarczyka.

Zakład obecnie mieści się przy ul. Litewskiej 14/16, wcześniej zaś zlokalizowany był w zabytkowym budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 73, w dawnych pomieszczeniach Katedry Pediatrii i Endokrynologii. Funkcję kierownika Zakładu Biologii Medycznej od roku 2013 r. pełni dr hab. Gabriela Olędzka.