• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dla Studentów/ For Students

WAŻNE!!!

* Podczas wszystkich zajęć kontaktowych w Zakładzie Biologii Medycznej studenci są zobowiązani do noszenia własnego fartucha ochronnego oraz maseczki!!! Nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach bez któregokolwiek z tych środków ochrony (nieobecność nieusprawiedliwiona)!

* Obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz seminariach jest obowiązkowa!!! W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą, izolacją lub kwarantanną należy niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność u prowadzącego zajęcia (przesłać e-mailowo zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie o izolacji czy kwarantannie). Nieobecności nieusprawiedliwione będą skutkowały niedopuszczeniem do zaliczenia przedmiotu oraz do sesji egzaminacyjnej.


KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW

SEMESTR LETNI 2021/2022

PIELĘGNIARSTWO, 1 ROK, I ST. - MIKROBIOLOGIA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

PIELĘGNIARSTWO, 1 ROK, I ST. - PARAZYTOLOGIA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

PIELĘGNIARSTWO, 1 ROK, I ST. - GENETYKA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

DIETETYKA, 2 ROK, I ST. - GENETYKA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

POŁOŻNICTWO, 1 ROK, I ST. - GENETYKA - ROZKŁAD ZAJEĆ

POŁOŻNICTWO, 1 ROK, I ST. - ZAKAŻENIA SZPITALNE - ROZKŁAD ZAJEĆ

RATOWNICTWO MEDYCZNE, 1 ROK, I ST. - BIOLOGIA i MIKROBIOLOGIA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

DIETETYKA, 1 ROK, II ST., STACJONARNE - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA - ROZKŁAD ZAJĘĆ 

DIETETYKA, 1 ROK, II ST., NIESTACJONARNE - DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA - ROZKŁAD ZAJĘĆ

ANALITYKA MEDYCZNA, 3 ROK, STACJONARNE - DIAGNOSTYKA PARAZYTOLOGICZNA - ROZKŁAD ZAJEĆ 

DIETETYKA, 1 ROK, II ST., STACJONARNE - ŻYWIENIE KOBIET CIĘŻARNYCH, KRAMIĄCYCH I NIEMOWLĄT - ROZKŁAD ZAJEĆ

KONTAKT Z SEKRETARIATEM ZAKŁADU

SYLABUSY - SEM. LETNI 2021/2022