• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dla Studentów

WYNIKI ZALICZEŃ I EGZAMINÓW

Wyniki zaliczenia genetyki - Dietetyka II rok

Wyniki zaliczenia z epidemiologii - Położnictwo III rok

Lista studentów niedopuszczonych do egzaminu z mikrobiologii - Pielęgniarstwo stacjonarne I rok, I stopnia - aktualizacja 30.05.19 r.


KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW

Mikrobiologia - Ratownictwo stacjonarne I rok, I stopnia

MIKROBIOLOGIA zaliczenie elektroniczne - Ratownictwa medycznego stacjonarne I rok, I stopnia

BIOLOGIA MEDYCZNA zaliczenie elektroniczne - Ratownictwa medycznego stacjonarne I rok, I stopnia


Mikrobiologia - Pielęgniarstwo stacjonarne I rok, I stopnia

MIKROBIOLOGIA egzamin elektroniczny -Pielęgniarstwo stacjonarne I rok, I stopnia

PARAZYTOLOGIA egzamin elektroniczny - Pielęgniarstwo stacjonarne I rok, I stopnia


Genetyka zaliczenie elektroniczne - Dietetyka stacjonarne II rok, I stopnia 


Epidemiologia zaliczenie elektroniczne - Położnictwo stacjonarne I rok, I stopnia

Epidemiologia komunikat - Położnictwo stacjonarne I rok, I stopnia


Epidemiologia zaliczenie elektroniczne - Położnictwo stacjonarne III rok, I stopnia

Epidemiologia komunikat - Położnictwo stacjonarne III rok, I stopnia


WYNIKI ZALICZEŃ I EGZAMINÓW


ENGLISH DIVISION (6-year programme, IIIrd year) - Medical parasitology exam

Wyniki egzaminu z epidemiologii -  Pielęgniarstwo I rok( II stopnia)

Wyniki egzaminu z mikrobiologii i parazytologii - Położnictwo 

Wyniki egzaminu z mikrobiologii - Zdrowie publiczne III rok

Wyniki zaliczenia poprawy parazytologii - Dietetyka II rok

Wyniki zaliczenia poprawy z genetyki - Położnictwo I rok

Wyniki zaliczenia z genetyki  - 22.01.2019r. i 24.01.2019r. - Położnictwo I rok

Wyniki zaliczenia z genetyki dla grupy 4,5,6 - 22.01.2019r. - Położnictwo I rok

Wyniki zaliczenia z parazytologii  - 22.01.2019r. - Dietetyka II rok

Wyniki poprawy zaliczenia z mikrobiologii - Zdrowie publiczne I rok

Wyniki zaliczenia z mikrobiologii 28.11.2018r. - Zdrowie publiczne I rok


KOMUNIKATY

Semestr zimowy 2018/2019


POŁOŻNICTWO (I rok, studia stacjonarne, I stopnia)

Podział na grupy z parazytologii i genetyki

EGZAMIN ELEKTRONICZNY MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA - komunikat

Komunikat z genetyki dla położnictwa (I rok, studia stacjonarne, I stopnia) - zaliczenie elektroniczne

Komunikat z mikrobiologii dla położnictwa (I rok, studia stacjonarne, I stopnia)

 


ZDROWIE PUBLICZNE (I rok, studia stacjonarne, I stopnia)

Komunikat z mikrobiologii dla zdrowia publicznego (I rok, studia stacjonarne, I stopnia)

Komunikat z mikrobiologii dla zdrowia publicznego (I rok, studia stacjonarne, I stopnia) - zaliczenie elektroniczne


ZDROWIE PUBLICZNE (III rok, studia stacjonarne, I stopnia)

Komunikat z mikrobiologii dla zdrowia publicznego (III rok, studia stacjonarne, I stopnia)  - egzamin elektroniczny

Komunikat z mikrobiologii dla zdrowia publicznego (III rok, studia stacjonarne, I stopnia) 


PIELĘGNIARSTWO (I rok, studia stacjonarne, II stopnia)

Komunikat z epidemiologii dla pielegniarstwa (I rok, studia stacjonarne, II stopnia)


DIETETYKA (II rok, studia stacjonarne, I stopnia)

Komunikat z parazytologii dla dietetyki (II rok, studia stacjonarne, I stopnia) - zaliczenie elektroniczne