• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dla Studentów/ For Students

WAŻNE!!!

* Podczas wszystkich zajęć kontaktowych w Zakładzie Biologii Medycznej studenci są zobowiązani do noszenia własnego fartucha ochronnego oraz środków ochrony przeciw Covid zgodnie z aktualnie obowiązującymi na uczelni przepisami!!!

* Obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz seminariach jest obowiązkowa!!! W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą należy niezwłocznie usprawiedliwić nieobecność u prowadzącego zajęcia (przesłać e-mailowo zwolnienie lekarskie). Nieobecności nieusprawiedliwione będą skutkowały niedopuszczeniem do zaliczenia przedmiotu oraz do sesji egzaminacyjnej.


KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023

KOORDYNATORZY PRZEDMIOTÓW - DYŻURY

      POŁOŻNICTWO, 1 ROK, I ST. - EMBRIOLOGIA - SYLABUS

      POŁOŻNICTWO, 1 ROK, I ST. - PARAZYTOLOGIA - SYLABUS

      POŁOŻNICTWO, 1 ROK, I ST. - MIKROBIOLOGIA - SYLABUS

      ANALITYKA MEDYCZNA, 3 ROK - DIAGNOSTYKA NIEPŁODNOŚCI -                     SYLABUS

      ZDROWIE PUBLICZNE, 1 ROK, I ST. - MIKROBIOLOGIA I PARAZYTOLOGIA         - SYLABUS

      RATOWNICTWO MED., 2 ROK, I ST. - BIOCHEMIA KLINICZNA - SYLABUS

          DIETETYKA, 2 ROK, I ST. - PARAZYTOLOGIA - SYLABUS

          DIETETYKA, 1 ROK, I ST. - MIKROBIOLOGIA - SYLABUS

    KONTAKT Z SEKRETARIATEM ZAKŁADU