• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Semestr zimowy 2021/2022

L.P.KIERUNEKPRZEDMIOT

FORMA

  ZALICZENIA 

DATA

ZALICZENIA

WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU
1.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologiaEgzamin (elektroniczny -
Centrum Dydaktyczne)

+

2.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokParazytologia Egzamin (elektroniczny -
Centrum Dydaktyczne)

+

3.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokEmbriologiaZaliczenie (elektroniczne)

+

4.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokPodstawy pielegniarstwa
Egzamin (elektroniczny -
Centrum Dydaktyczne)

+

5.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rok

Podstawy opieki położniczej

Zaliczenie (elektroniczne)+
6.Położnictwo - stacjonarne, II stopnia, II rokDiagnostyka laboratoryjnaZaliczenie (elektroniczne)

+

7.Położnictwo - niestacjonarne, II stopnia, II rok

Diagnostyka laboratoryjna

Na podstawie seminariów +
8.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, I rok

Mikrobiologia ogólna i żywności

Egzamin (elektroniczny - Centrum Dydaktyczne)+
9.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokParazytologiaZaliczenie (elektroniczne)

+

10.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokDietetyka pediatryczna

Zaliczenie

+
11.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokKliniczny zarys chorób

Zaliczenie

12.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, III rok

Dietetyka kliniczna

Zaliczenie
13.Zdrowie Publiczne - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia i parazytologiaZaliczenie (elektroniczne)

+

14.Zdrowie Publiczne - stacjonarne, I stopnia, II rokEkologia i środowiskowe ryzyko zdrowotneZaliczenie (elektroniczne)+
15.

Ratownictwo Medyczne - stacjonarne, I stopnia,II rok

Biochemia klinicznaZaliczenie (elektroniczne)

16.

Analityka medyczna, stacjonarne, III rok

Diagnostyka nieplodności (fakultatywny)Zaliczenie (elektroniczne)