• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Semestr zimowy 2021/2022

L.P.KIERUNEKPRZEDMIOT

FORMA

  ZALICZENIA / EGZAMINU

DATA

ZALICZENIA / EGZAMINU

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
1.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologiaEgzamin (elektroniczny - CBI)

4.02.2022,

od godz. 8:00

2.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokParazytologia Egzamin (elektroniczny - CBI)

31.01.2022,

od godz. 14:30

3.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokEmbriologiaZaliczenie na podstawie seminariów

-

4.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokPodstawy pielegniarstwa
Zaliczenie 

*

5.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rok

Podstawy opieki położniczej

Zaliczenie wspólne z NZG (po 2 semestrze) -
6.Położnictwo - stacjonarne, II stopnia, II rokDiagnostyka laboratoryjnaZaliczenie ( na e-learningu, z części zajęć prowadzonych przez NZI)

12.01.2022,

godz. 13:00

7.Położnictwo - niestacjonarne, II stopnia, II rok

Diagnostyka laboratoryjna

Zaliczenie na podstawie seminariów-
8.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, I rok

Mikrobiologia ogólna i żywności

Egzamin (elektroniczny - CBI)

1.02.2022,

od godz. 16:00

9.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokParazytologiaZaliczenie (na e-learningu)

11.01.2022,

godz. 15:00

10.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokDietetyka pediatryczna

Egzamin wspólny z NZV

 1.02.2022,

od godz. 8:00

11.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokKliniczny zarys chorób

Zaliczenie wspólne z innymi zakładami

-
12.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, III rok

Dietetyka kliniczna

Zaliczenie w formie praktycznej w ostatnim dniu zajęć każdej z grup (2 semestr)-
13.Zdrowie Publiczne - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia i parazytologiaZaliczenie (elektroniczne - CBI)

8.12.2021,

od godz. 10:30

14.Zdrowie Publiczne - stacjonarne, I stopnia, II rokEkologia i środowiskowe ryzyko zdrowotneEgzamin (elektroniczny - CBI)

31.01.2022,

od godz. 14:30

15.

Ratownictwo Medyczne - stacjonarne, I stopnia,II rok

Biochemia klinicznaZaliczenie (na e-learningu, z części zajęć prowadzonych przez NZI)

26.01.2022,

godz. 14:00

16.

Analityka medyczna, stacjonarne, III rok

Diagnostyka nieplodności (fakultatywny)Zaliczenie na podstawie seminariów

-