• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Semestr zimowy 2022/2023

L.P.KIERUNEKPRZEDMIOT

FORMA

  ZALICZENIA / EGZAMINU

DATA

ZALICZENIA / EGZAMINU

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
1.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologiaEgzamin (elektroniczny - CBI)

Poprawa:

14.02.2023

o godz. 14:00

2.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokParazytologia Egzamin (elektroniczny - CBI)

Poprawa:

15.02.2023

o godz. 11:00

3.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokEmbriologiaZaliczenie na podstawie seminariów

4.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokPodstawy opieki położniczej (Podstawy pielegniarstwa)
Zaliczenie 

5.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rok

Podstawy opieki położniczej

Zaliczenie wspólne z NZG (po 2 semestrze) 
6.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, II rok
Położnictwo i opieka położniczaEgzamin (współny z innymi Zakładami)
7.Położnictwo - stacjonarne, II stopnia, II rokDiagnostyka cytologiczna, diagnostyka niepłodności w praktyce położnejZaliczenie wspólne z NZG
8.Położnictwo - niestacjonarne, II stopnia, II rok

Diagnostyka cytologiczna, diagnostyka niepłodności w praktyce położnej

Zaliczenie wspólne z NZG
9.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, I rok

Mikrobiologia ogólna i żywności

Egzamin (elektroniczny - CBI)

Poprawa:

14.02.2023

o godz. 12:30

10.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokParazytologiaZaliczenie (na e-learningu)

8.12.2022

od godz. 17:00

11.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokDietetyka pediatryczna

Egzamin wspólny z NZV

 

12.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokKliniczny zarys chorób

Zaliczenie wspólne z innymi zakładami

13.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, III rok

Dietetyka kliniczna

Zaliczenie w formie praktycznej w ostatnim dniu zajęć każdej z grup (2 semestr)
14.Zdrowie Publiczne - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia i parazytologiaZaliczenie (elektroniczne - CBI)

07.12.2022

od godz. 10:00

15.Zdrowie Publiczne - stacjonarne, I stopnia, III rokEpidemiologia stanów i chorób związanych z zanieczyszczeniem środowiskaZaliczenie na podstawie seminariów

16.

Ratownictwo Medyczne - stacjonarne, I stopnia,II rok

Biochemia klinicznaZaliczenie (na e-learningu, z części zajęć prowadzonych przez NZI)

04.01.2023

od godz. 15:00

17.

Analityka medyczna, stacjonarne, III rok

Diagnostyka nieplodności (fakultatywny)Zaliczenie na podstawie seminariów