• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Semestr zimowy 2023/2024

L.P.KIERUNEKPRZEDMIOT

FORMA

  ZALICZENIA / EGZAMINU

DATA

ZALICZENIA / EGZAMINU POPRAWKOWEGO

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
1.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologiaEgzamin (elektroniczny - CD)

12.02.2024

o godz. 11:30

2.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokParazytologia Egzamin (elektroniczny - CD)

16.02.2024

o godz. 10:00

3.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokEmbriologia

Zaliczenie (na e-learningu)

4.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokPodstawy opieki położniczej 
Zaliczenie wspólne z NZG (po 2 semestrze)

5.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, II rok
Położnictwo i opieka położniczaEgzamin (współny z innymi Zakładami)
6.Położnictwo - niestacjonarne, II stopnia, II rok
Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnymEgzamin (współny z innymi Zakładami)
7.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, I rok

Mikrobiologia ogólna i żywności

Egzamin (elektroniczny - CD)

07.02.2024 o godz. 9:00 i 14.02.2024 o godz. 11:00

8.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokDietetyka pediatryczna

Egzamin wspólny z NZV

 

9.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokPodstawy dietetyki klinicznej

Zaliczenie wspólne z innymi zakładami

10.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, III rok

Dietetyka kliniczna

Zaliczenie w formie praktycznej w ostatnim dniu zajęć każdej z grup (2 semestr)
11.Zdrowie Publiczne - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia i parazytologiaZaliczenie (elektroniczne - CBI)

12.

Ratownictwo Medyczne - stacjonarne, I stopnia,II rok

Biochemia klinicznaZaliczenie (na e-learningu, z części zajęć prowadzonych przez NZI)

13.

Analityka medyczna, stacjonarne, III rok

Diagnostyka nieplodności (fakultatywny)Zaliczenie na podstawie seminariów

14.

Analityka medyczna, stacjonarne, IV rok

Diagnostyka parazytologicznaZaliczenie w e-learningu oraz praktyczne