• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Skład osobowy

Kierownik Zakładu: 

  

Profesorowie:

  

Adiunkci naukowi:

         Kierownik Uniwersyteckiej Pracownii Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją
         przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny W  Warszawie
         (Head of Laboratory of Human Milk and Lactation Research 
         at Regional Human Milk Bank in Holy Family Hospital)

  

Adiunkci naukowo-dydaktyczni:

         Kierownik Pracowni Parazytologicznej

         (Head of Parasitology Laboratory)

  

Asystenci dydaktyczni:

Doktoranci:

  

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

         

  

Sekretariat: