• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Semestr letni 2023/2024

L.P.KIERUNEKPRZEDMIOTFORMA ZALICZENIATERMIN
WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU
1.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia i parazytologia

Egzamin (elektroniczny - CD)

2.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokGenetyka

Zaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

3.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, I rokParazytologia (przedmiot do wyboru)

Zaliczenie (elektroniczne - 

e-learning + prezentacje seminaryjne)

4.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokGenetyka

Zaliczenie (elektroniczne - 

e-learning)

 

5.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, III rokDietetyka w praktyce klinicznej  
6. Dietetyka - stacjonarne, II stopnia, I rokDiagnostyka laboratoryjnaZaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

7. Dietetyka - niestacjonarne, II stopnia, I rokDiagnostyka laboratoryjnaZaliczenie na podstawie seminariów
8.Ratownictwo Medyczne - stacjonarne, I stopnia, I rok  
Biologia i mikrobiologia

Zaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

9.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokGenetykaZaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

10.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rok
Zakażenia szpitalne 

11.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, II rok
Dietetyka