• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Semestr letni 2021/2022

L.P.KIERUNEKPRZEDMIOTFORMA ZALICZENIATERMIN
WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU
1.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia

Egzamin (elektroniczny - CD)

POPRAWA

29.08.2022

11:00

2.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokGenetyka

Zaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

13.06.2022

13:00

3.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokParazytologia

Egzamin (elektroniczny - CD)

POPRAWA

01.09.2022

10:00

4.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokGenetyka

Zaliczenie (elektroniczne - 

e-learning)

 04.05.2022

9:00 - 10:00

5.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, III rokDietetyka kliniczna  
6. Dietetyka - stacjonarne, II stopnia, I rokŻywienie kobiet ciężarnych, karmiących i niemowląt
7. Dietetyka - stacjonarne, II stopnia, I rokDiagnostyka laboratoryjnaZaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

23.05.2022

9:00 - 10:00

8. Dietetyka - niestacjonarne, II stopnia, I rokDiagnostyka laboratoryjnaZaliczenie na podstawie seminariów
9.Ratownictwo Medyczne - stacjonarne, I stopnia, I rok  
Biologia i mikrobiologia

Zaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

25.05.2022

15:00

10.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokGenetykaZaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

13.06.2022

10:00

11.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokZakażenia szpitalnePraca na zaliczenie
12.Analityka medyczna - stacjonarne, III rokDiagnostyka parazytologicznaZaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

 13.06.2022

10:00