• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Semestr letni 2020/2021

L.P.KIERUNEKPRZEDMIOTFORMA ZALICZENIATERMIN
WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU
1.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia

Egzamin (elektroniczny - CD)

II termin

25.06.2021

02.09.2021

9:00

2.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokGenetyka

Zaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

10.06.2021

16:00 - 17:00

3.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokParazytologia

Egzamin (elektroniczny - CD)

II termin

28.06.2021

30.08.2021

od 11:00

4.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokGenetyka

Zaliczenie (elektroniczne - 

e-learning)

14.04.2021

11:30 - 12:30

5.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokPodstawy dietetyki klinicznejZaliczenie na podstawie prezentacji-
6.Ratownictwo Medyczne - stacjonarne, I stopnia, I rok  
Biologia i mikrobiologia

Zaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

21.05.2021

15:30 - 16:30

7.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokEpidemiologiaZaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

21.05.2021

16:00 - 17:00

8.Dietetyka - stacjonarne, II stopnia, I rokDiagnostyka laboratoryjnaZaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

11.06.2021

19:00 - 20:00

9.Pielęgniarstwo - stacjonarne, II stopnia, II rok  Zarys epidemiologii katastrofZaliczenie na podstawie referatu-