• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Semestr letni 2018/2019

L.P.KIERUNEKPRZEDMIOTFORMA ZALICZENIA
WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU
1.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologiaEgzamin (elektroniczny)
2.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokGenetykaZaliczenie (elektroniczne)
3.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokParazytologiaEgzamin (elektroniczny)
4.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokGenetykaZaliczenie (elektroniczne)
5.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokPodstawy dietetyki klinicznejZaliczenie
6.Ratownictwo Medyczne - stacjonarne, I stopnia, I rok  
Biologia MedycznaZaliczenie (elektroniczne)
7.Ratownictwo Medyczne - stacjonarne, I stopnia, I rok  MikrobiologiaZaliczenie (elektroniczne)
8.Pielęgniarstwo - stacjonarne, II stopnia, II rok  Zarys epidemiologii katastrofZaliczenie
9.Pielęgniarstwo - niestacjonarne, II stopnia, II rok  Zarys epidemiologii katastrofZaliczenie
10.Pielęgniarstwo - niestacjonarne, II stopnia, II rok  Epidemiologia społecznaZaliczenie
11.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, III rokEpidemiologiaZaliczenie
WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY
12.Analityka Medyczna - stacjonarne, I stopnia, III rokDiagnostyka parazytologiczna Zaliczenie