• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Kontakt

Zakład Biologii Medycznej

Wydział Nauki o Zdrowiu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Litewska 14/16

00-575 Warszawa

Sekretariat: 

III piętro, pokój 308

tel. (22) 116 92 50

fax (22) 116 92 51

e-mail: nzi@wum.edu.pl

 

www.biologiamedyczna.wum.edu.pl

 

MAPA DOJAZDU DO ZAKŁADU

Mapa: