• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Semestr zimowy 2018/2019

L.P.KIERUNEKPRZEDMIOT

FORMA

  ZALICZENIA 

WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU
1.Pielęgniarstwo - stacjonarne, II stopnia, I rokEpidemiologiaEgzamin
2.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokEmbriologia i genetykaZaliczenie(elektroniczne)
3.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia i parazytologia Egzamin (elektroniczny)
4.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia i parazytologia Egzamin (elektroniczny)
5.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokParazytologiaZaliczenie (elektroniczne)
6.Zdrowie Publiczne - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologiaZaliczenie (elektroniczne)
7.Zdrowie Publiczne - stacjonarne, I stopnia, III rokMikrobiologiaEgzamin (elektroniczny)
II WYDZIAŁ LEKARSKI
8.English Division 6-year programme - stacjonarne, jednolite, III rok 
ParazytologiaEgzamin