• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Semestr zimowy 2020/2021

L.P.KIERUNEKPRZEDMIOT

FORMA

  ZALICZENIA 

DATA

ZALICZENIA

WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU
1.Pielęgniarstwo - stacjonarne, II stopnia, I rokPielęgniarstwo epidemiologiczne

Egzamin (elektroniczny - 

Centrum Dydaktyczne)

03.02.2021

9:00 - 13:00

2.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokEmbriologia i genetykaZaliczenie (elektroniczne)

17.12.2020

12:00 - 13:00

3.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokParazytologia Egzamin (elektroniczny -
Centrum Dydaktyczne)

01.02.2021

9:00 - 12:00

4.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia
Egzamin (elektroniczny -
Centrum Dydaktyczne)

04.02.2021

9:00 - 12:00

5.Położnictwo - stacjonarne, II stopnia, II rokDiagnostyka laboratoryjnaZaliczenie (elektroniczne)

28.01.2021

13:00 - 14:00

6.Położnictwo - niestacjonarne, II stopnia, II rokDiagnostyka laboratoryjnaNa podstawie seminariów-
7.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokParazytologiaZaliczenie (elektroniczne)

04.01.2021

9:00 - 10:00

8.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia ogólna i żywnościEgzamin (elektroniczny -
Centrum Dydaktyczne)

02.02.2021

9:00 - 12:00

9.Zdrowie Publiczne - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologiaZaliczenie (elektroniczne)

13.11.2021

17:00 - 18:00

10.

Ratownictwo Medyczne - stacjonarne,

I stopnia,II rok

Biochemia klinicznaZaliczenie (elektroniczne)

27.01.2021

14:00 - 15:00