• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Semestr zimowy 2019/2020

L.P.KIERUNEKPRZEDMIOT

FORMA

  ZALICZENIA 

WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU
1.Pielęgniarstwo - stacjonarne, II stopnia, I rokPielęgniarstwo epidemiologiczneEgzamin (elektroniczny)
2.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokEmbriologia i genetykaZaliczenie (elektroniczne)
3.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia i parazytologia Egzamin (elektroniczny)
4.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia i parazytologia Egzamin (elektroniczny)
5.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokParazytologiaZaliczenie (elektroniczne)
6.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia ogólna i żywnościEgzamin (elektroniczny)
7.Zdrowie Publiczne - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologiaZaliczenie (elektroniczne)
II WYDZIAŁ LEKARSKI
8.English Division 6-year programme - stacjonarne, jednolite, III rok 
Medical parasitologyEgzamin