• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Dydaktyka

Zakład Biologii Medycznej prowadzi zajęcia dla studentów następujących Wydziałów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

  • Wydział Nauk o Zdrowiu
  • Wydział Farmaceutyczny
  • Centrum Kształcenia Podyplomowego