• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Skład osobowy

Kierownik Zakładu: 

Profesorowie:

Adiunkci:

         Kierownik Uniwersyteckiej Pracownii Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją
         przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny W  Warszawie
         (Head of Laboratory of Human Milk and Lactation Research 
         at Regional Human Milk Bank in Holy Family Hospital)

         Kierownik Pracowni Parazytologicznej
         (Head of Laboratory of  Parasitology)

Wykładowcy:

Doktoranci:

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

         Uniwersytecka Pracownia Badań nad Mlekiem Kobiecym i Laktacją
         przy Regionalnym Banku Mleka w Szpitalu im. Św. Rodziny W  Warszawie
         (Laboratory of Human Milk and Lactation Research 
         at Regional Human Milk Bank in Holy Family Hospital)

Sekretariat: