• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Studenckie Koło Naukowe AGAR przy Zakładzie Biologii Medycznej

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biologii Medycznej (od 2018 roku o nazwie AGAR) zostało zarejestrowane w 2003r. i działa w oparciu o Statut SKN Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 

Opiekunem Koła Naukowego od momentu jego powstania do 2018 roku była Pani prof. n. med. dr hab. Lidia Chomicz.

Obecnie opiekunem Koła jest dr n. med. Sylwia Jarzynka.

Opiekun pomocniczy dr n. med. i n. o zdr. Anna Minkiewicz-Zochniak.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością na:

https://www.facebook.com/Sknagarwum/

oraz

https://instagram.com/skn.agar?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Kontakt: sylwia.jarzynka@wum.edu.pl, anna.minkieiwcz-zochniak@wum.edu.pl, sknagar@wum.edu.plSpotkania robocze odbywają się w grupach tematycznych, uwzględniających różnorodność kierunków studiów i predyspozycji studentów.

Działalność Koła obejmuje rozwijanie zainteresowań, wiedzy i umiejętności, aktywne popularyzowanie dorobku naukowego związanego z aktualnymi problemami biologii medycznej, mikrobiologii, genetyki, parazytologii, epidemiologii w Polsce i na Świecie. Członkowie Koła poznają techniki badawcze, zapoznają się z najnowszymi danymi o nawracających oraz nowych zagrożeniach ludzkiego zdrowia generowanych przez mikroorganizmy oportunistyczne, potencjalnie patogeniczne oraz o ich środowiskowych uwarunkowaniach, przeciwdziałaniu ich dyspersji, możliwości diagnostycznych, terapeutycznych oraz skutecznej prewencji. Studenci uczestniczą w zbieraniu materiałów do prac badawczych, prowadzonych przez Zakład oraz pomagają w ich opracowaniu.

Studenci biorą udział w konferencjach studenckich, sympozjach naukowych, przedstawiając wyniki badań, uczestnicząc w dyskusjach, wysłuchując wykładów.

 

 

AgarART

 

 

 

Festiwal Naukowy "Skołowany weekend"

 

 

 

Aktywność studentów SKN przy Zakładzie Biologii Medycznej WNoZ WUM. publikacje, referaty, nagrody

1. Baltaza W., Padzik M., Szaflik P.J., Grochowska A., Kuryłowicz A., Chomicz L. 

Comparative examination on selected amoebae in terms of their in vitro temperature tolerance - a possible indirect marker of potential pathogenicity of Acanthamoeba strains. Ann. of Paras. 2018, 64(4), p. 276-282, ISSN 229900691, University's Scientific Circle "Interactions", Department of Medical Biology, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland

2. Baltaza W., Dybicz M., Perkowski K., Padzik M., Kłyś M., Malejky N., Żerańska M.Wieliczko M., Chomicz L., Awareness of human health threats caused by food pests Plodia interpunctella (Arthropoda, Insecta) among high school and medical school students. The authors thank Aga Kuryłowicz, Kamelia Łukasik and Weronika Marzęta, the students of Department of Medical Biology University's Scientific Circle for help with collecting material and polling. Arthropods at the beginning of the New Century, ed. Buczek A., Błaszak Cz., Koliber, Lublin 2018, rozdz. monografii, p. 233-240. 

3. Baltaza W., Dybicz M., Perkowski K., Padzik M., Kłyś M., Malejky N., Żerańska M., Wieliczko M., Chomicz L., The 20th International Symposium Parasitic and Allergic Arthropods - Medical and Sanitary Significance, Janowiec, June 5-7, 2018, Poland, Knowledge of High-School and Medical-School Students on Risk for Human Health Caused by Plodia interpunctella (Arthropoda Insecta) p. 75, Department of Medical Biology, University's Scientific Circle, Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland

4. Baltaza W, Padzik M,  Marzęta W, Pionkowski K, Chomicz  L. 2017. The first determination of effect of common used disinfectants on Acanthamoeba polyphaga strain, causative agent of vision-threatening keratitis identified in Polish patient not using contact lenses. Międzynarodowa Konferencja Nauk Przyrodniczych i Medycznych: Młodzi  Naukowcy, Doktoranci, Studenci 1-3.XII, 2017r., Lublin - prezentacja ustna (j.angielski).

5. Baltaza W, Padzik M, Szaflik JP, Dybicz M, Hendiger E, Chomicz L. 2017. Amoebicidal or amoebostatic influence of disinfectants used in health facilities and laboratories on corneal strains of Acanthamoeba.  Annals of Parasitology, 63,3, 167–172

6. Jarzynka S, Iwańczyk B, Chudek J, Gulatowska P, Kamiński T, Skorupa W, Augustynowicz-Kopeć E, Wojtowicz A, Olędzka G, Stan zdrowia jamy ustnej u chorych na mukowiscydozę – przegląd literatury. Implants_mukowiscydoza, 26-32. PDF dental-tribune.com 2017.

7. Zawadzki PJ. Perkowski K, Starościak B, Baltaza W, Padzik M, Pionkowski K, Chomicz L. 2016  Identification of infectious microbiota from oral cavity environment of various population group patients as a preventive approach to human health risk factors. Ann Agric Environ Med. 23,4, 566-569.

8. Padzik M, Starościak B, Szaflik JP, Pietruczuk-Padzik A, Siczek P,  Chomicz L. 2016,  Assessment of in vitro dynamics of pathogenic Acanthamoeba strains originating from contact lens wearers with infectious keratitis. Annals of Parasitology 62, 4, 331–336.

9. Zawadzki P, Starościak B, Baltaza W, Dybicz M, Pionkowski K, Pawłowski W, Kłyś MA, Chomicz L. 2016;The threats for human health induced by food pests of Plodia interpunctella as reservoirs of infectious microbiota. Przegl. Epidemiol. Epidemiological review  70, 4, 617-627.

10. Baltaza W, Pionkowski K, Domańska B. 2016 Zagrożenia zdrowia generowane przez szkodniki żywności tzw. mole spożywcze - Plodia interpunctella - od niedawna identyfikowane jako czynniki dyspersji w środowisku człowieka szczepów oportunistycznych i alergogennych, szczególnie groźnych dla osób w starszym wieku. Referat . Ogólnopolskie I Warszawskie Dni Promocji Zdrowia: „Zdrowie w Populacji”, Warszawa 10-11 III 2016 r. 

11. Chomicz L., Izdebska J., Padzik M., Baltaza W., Pionkowski K., Jaśniewska E., Dybicz M. 2016. The confocal microscopy, the tool for rapid in vivo diagnosis of Acanthamoeba keratitis - usefulness and limitation. Referat. XXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego, Kraków 4-8 IX 2016 r.

12. Zawadzki PJ, Starościak B, Perkowski K, Baltaza W, Padzik M, Pionkowski K, Chomicz L. 2016. Comparative assessment of selected intraoral microorganisms - potential factors for perisurgical management complications. Annals of Parasitol. 62, 3, 233-237. doi: 10.17420/ap6203.

13. Pawłowski W, Baltaza W, Starościak B, Padzik M, Zawadzki P, Pilich I, Dybicz M, Domańska B, Chomicz L. 2016. Effects of amphizoic amoeba spread in human environments – emerging threat for public health in Poland. In: Health for Public, Public for Health. Heath systems in V4 countries. In: .Romaniuk P., Grochowska-Niedworok E. (ed.): Lublin: Wyd. Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, :232-240.

14. Zawadzki PJ, Starościak BJ, Dybicz M, Perkowski KW, Baltaza W, Kłyś M, Pionkowski K, Jaśniewska E, Chomicz L. 2016 Opportunistic strains - risk factors of infections in humans - detected in synanthropic arthropods occurring inside and in vicinity of health facilities  In: Arthropods. Interrelationships in the host-ectoparasite-pathogen system. Buczek A., Błaszak C. (ed.), 89- 96. 

15.  Baltaza W, Szymański O, Pilich I. 2015.  Zanieczyszczenia przechowywanej żywności jako źródło zagrożeń ludzkiego zdrowia generowanych przez grzyby oportunistyczne. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Dietetyka i zdrowie publiczne w wymiarze interdyscyplinarnym. Zabrze, 27.03.2015. Książka abstraktów 52.    Referat. Sesja Zdrowie Publiczne w wymiarze interdyscyplinarnym. I Miejsce w Sesji Zdrowia Publicznego.

16. Chomicz L, Starościak B, Dybicz M, Chruścikowska A, Baltaza W, Pilich I, Perkowski K, Nowakowska J, Zawadzki P, Padzik M, Wroczyński P. 2015. The role of developmental stages of Plodia interpunctella (Arthropoda, Insecta) as reservoirs/vectors of pathogenic fungi distributed in the human environment. In: Buczek A., Błaszak C.(ed.): Arthropods in the contemporary world. Wyd. Koliber, Lubin, 327-333.

17. Pawłowski W, Baltaza W, Starościak B, Padzik M. Zawadzki P, Pilich I, Dybicz M, Domańska B, Chomicz L. 2015. Effects of amphizoic amoeba spread  in human environments - emerging threat for public health in Poland. II Konferencja Zdrowia Publicznego Państw Grupy Wyszehradzkiej, Zabrze,17-18.09.2015 Książka abstraktów,43.

18. Baltaza W,  Słomka W,  Chruścikowska A, Starościak B, Chomicz L.  2014. Zagrożenia ludzkiego zdrowia generowane przez Plodia interpunctella – czynniki dyspersji szczepów oportunistycznych i alergogennych w pomieszczeniach użyteczności publicznej- Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów Kierunki Medyczne i Przyrodnicze, Lublin, 22-24.11.2014.   Patronat Honorowy NCN oraz Wydz. V Nauk Medycznych PAN.  Referat,  I Nagroda. 

19. Chruścikowska A, Chomicz L, Starościak BJ, Padzik M, Asman M , Baltaza W, Olczak M. 2014.The infestation of selected household areas in Poland with pyralid pests, health risk factors as reservoirs/vectors for human pathogens. In: Arthropods. Threat to human and animal health. A.Buczek, C. Błaszak (ed.) Koliber, Lublin, 359 - 368.    

20. Chomicz L, Chruścikowska A, Starościak BJ, Padzik M, Olędzka G, Baltaza W, Olczak M. 2013. Plodia interpunctella  (Arthropoda: Insecta) as a risk factor for spread of opportunistic / pathogenic microorganisms in different areas of human environment. In: Arthropods .The medical and veterinary aspects. A.Buczek, C.Błaszak (ed) Koliber, Lublin, 85-92.

21. Chomicz L, Starościak B, Chruścikowska A, Olędzka G, Iwańczyk B, Padzik M, Baltaza W. 2012. Evaluation of drug susceptibility/resistance of microorganisms transmitted by pyralid moths (Arthropoda: Insecta) occurring in human household environment. In: Arthropods. The medical and economic importance.  Akapit, Lublin, 355-360. 

22 Snakowska P, Chruścikowska A. 2010. Choroby leczone dietą bezglutenową. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia, X, 121-130.

23. Chruścikowska A, Bieniek U, Lewandowska A, Chomicz L. 2009. Badania nad wybranymi czynnikami uwarunkowania zdrowia: trybem życia, sposobem odżywiania się oraz rodzajem wykonywanego zawodu a częstością występowania otyłości. III Studenckie Sympozjum Naukowe Warszawskie Dni Nauki o Zdrowiu, Warszawa, 13-14 III 2009 – materiały wyd. WUM w Warszawie, str. 22.

24. Chruścikowska A, Bieniek U, Chomicz L. 2009.  Badania nad wybranymi czynnikami uwarunkowania zdrowia a zagrożenia otyłością. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia IX, 203 – 207.

25. Dziewulak J, Lewandowska A, Chruścikowska A, Pawłowska M, Chomicz L. 2008. Próba oceny stanu wiedzy studentów kierunków nie-lekarskich o WZW typu C. Materialy II Studenckiego Sympozjum Naukowego Warszawskie Dni Nauk o Zdrowiu”, Warszawa, 14-  15.III.2008, 73-75 - oraz prezentacja  ustna.