• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Semestr letni 2022/2023

L.P.KIERUNEKPRZEDMIOTFORMA ZALICZENIATERMIN
WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU
1.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologia i parazytologia

Egzamin (elektroniczny - CD)

2.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokGenetyka

Zaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

3.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, I rokParazytologia

Zaliczenie (elektroniczne - 

e-learning + prezentacje seminaryjne)

4.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokGenetyka

Zaliczenie (elektroniczne - 

e-learning)

 

5.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, III rokDietetyka w praktyce klinicznej  
6. Dietetyka - stacjonarne, II stopnia, I rokŻywienie w położnictwie i neonatologii
7. Dietetyka - stacjonarne, II stopnia, I rokDiagnostyka laboratoryjnaZaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

8. Dietetyka - niestacjonarne, II stopnia, I rokDiagnostyka laboratoryjnaZaliczenie na podstawie seminariów
9.Ratownictwo Medyczne - stacjonarne, I stopnia, I rok  
Biologia i mikrobiologia

Zaliczenie (elektroniczne -

e-learning)

10.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokGenetykaZaliczenie (elektroniczne -

e-learning)