• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Semestr letni 2020/2021

L.P.KIERUNEKPRZEDMIOTFORMA ZALICZENIA
WYDZIAŁ NAUKI O ZDROWIU
1.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokMikrobiologiaEgzamin (elektroniczny)
2.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokGenetykaZaliczenie (elektroniczne)
3.Pielęgniarstwo - stacjonarne, I stopnia, I rokParazytologiaEgzamin (elektroniczny)
4.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokGenetykaZaliczenie (elektroniczne)
5.Dietetyka - stacjonarne, I stopnia, II rokPodstawy dietetyki klinicznejZaliczenie
6.Ratownictwo Medyczne - stacjonarne, I stopnia, I rok  
Biologia i mikrobiologiaZaliczenie (elektroniczne)
7.Położnictwo - stacjonarne, I stopnia, I rokEpidemiologiaZaliczenie
8.Dietetyka - stacjonarne, II stopnia, I rokDiagnostyka laboratoryjnaZaliczenie
9.Pielęgniarstwo - stacjonarne, II stopnia, II rok  Zarys epidemiologii katastrofZaliczenie