• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Historia Zakładu

Zakład Biologii Medycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu został powołany z dniem 1 stycznia 2003r. Zarządzeniem JM Rektora prof. dr hab. med. Janusza Piekarczyka z 17 grudnia 2002 r. nr 63/2002r i otrzymał kod NZI. Zakład mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Nowogrodzkiej 73, w dawnych pomieszczeniach Katedry Pediatrii i Endokrynologii. Funkcję kierownika Zakładu Biologii Medycznej od roku 2003 pełniła prof. dr hab. Lidia Chomicz, a od roku 2013 r. stanowisko Kierownika Zakładu objęła dr hab. Gabriela Olędzka.