• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Główne osiągnięcia

  • Studenckie Koło Naukowe AGAR przy Zakładzie Biologii Medycznej zajęło 8 miejsce w rankingu kół naukowych WUM.

  • 14 pażdziernika 2021 roku odbyło się spotkanie satelitarne VI Zjazdu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Mleka organizowane w ramach projektu pt. "Prozdrowotne znaczenie dzielenia się pokarmem kobiecym" przez Zaklad Biologii Medycznej