• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Działalność naukowa - Publikacje

Publikacje z 2023 roku

Artykuły

1. Kosiorek Katarzyna, Koryszewska-Bagińska Anna, Skoneczny Marek, Stasiak-Różańska Lidia, Aleksandrzak-Piekarczyk Tamara; The Presence of Plasmids in Lactococcus lactis IL594 Determines Changes in the Host Phenotype and Expression of Chromosomal Genes; International Journal of Molecular Sciences; DOI: 10.3390/ijms24010793; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 6,208.

2. Kosiorek Katarzyna, Koryszewska-Bagińska Anna, Skoneczny Marek, Aleksandrzak-Piekarczyk Tamara; Control of Bacterial Phenotype and Chromosomal Gene Expression by Single Plasmids of Lactococcus lactis IL594; International Journal of Molecular Sciences; DOI: 10.3390/ijms24129877; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 6,208.

3. Wesołowska Aleksandra, Walczak Bartłomiej, Kalita-Kurzyńska Kinga, Mołas Aleksandra, Bzikowska-Jura AgnieszkaFeeding Strategies in Newborns and Infants During the COVID-19 Pandemic—Polish Cross-Sectional Study; International Journal of Public Health; DOI: 10.3389/ijph.2023.1605590; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 4,6.

4. Padzik Marcin, Olędzka Gabriela, Gromala-Milaniuk Anita, Kopeć Ewa, Hendiger EdytaThe Impact of the COVID-19 Pandemic on the Prevalence of Head Lice Infestation among Children Attending Schools and Kindergartens in Poland; Journal of Clinical Medicine; DOI:10.3390/jcm12144819; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 3,9.

5. Perrin MT, Mansen K, Israel-Ballard K, Richter S, Bode L, Hampel D, Shahab-Ferdows S, Allen LH, Maggio FC, Njuguna E, Tran HT, Wesołowska AleksandraInvestigating donor human milk composition globally to develop effective strategies for the nutritional care of preterm infants: Study protocol; PLoS One; DOI: 10.1371/journal.pone.0283846; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,752.

6. Machaj Filip, Rosik Jakub, Szostak Bartosz, Malinowsk Damian, Safranow Krzysztof, Olędzka Gabriela, Wiechec Emilia, Pawlik Andrzej; The association between CYB5A gene rs1790834 polymorphism and clinical improvement after 6 months of leflunomide treatment in women with rheumatoid arthritis; Clinical Rheumatology; DOI: 10.1007/s10067-023-06653-1; punkty MNiSW: 70; punkty IF: 3,65.

7. Gandino Serena, Bzikowska-Jura Agnieszka, Karcz Karolina, Cassidy Tanya, Wesołowska Aleksandra, Królak-Olejnik Barbara, Klotz Daniel, Arslanoglu Sertac, Picaud Jean-Charles, Boquien Clair-Yves, Bertino Enrico, Moro Guido, Weaver Gillian; Vegan/vegetarian diet and human milk donation: An EMBA survey across European milk banks; Maternal and Child Nutrition, DOI: 10.1111/mcn.13564; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,4.

8. Szymankiewicz Maria, Jarzynka Sylwia, Koryszewska-Bagińska Anna, Nowikiewicz Tomas; The Impact of Nasal Staphylococcus aureus Carriage on Surgical-Site Infections after Immediate Breast Reconstruction: Risk Factors and Biofilm Formation Potential; Medical Science Monitor; DOI: 10.12659/MSM.940898; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 3,1.

9. Bzikowska-Jura Agnieszka, Wesołowska Aleksandra, Sobieraj Piotr, Michalska-Kacymirow M, Bulska E, Starcevic I.; Maternal diet during breastfeeding in correlation to calcium and phosphorus concentrations in human milk; Journal of Human Nutrition and Dietetics; DOI: 10.1111/jhn.13100; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 2,995.

10. Bzikowska-Jura Agnieszka, Żukowska-Rubik Monika, Wesołowska Aleksandra, Pawlus Beata, Rachtan-Janicka Joanna, Borszewska-Kornacka Maria, Wielgoś Mirosław; Stanowisko Grupy Ekspertów w sprawie zaleceń żywieniowych dla kobiet w okresie laktacji – aktualizacja; Standardy Medyczne. Pediatria; DOI: 10.17443/SMP2023.20.05; punkty MNiSW: 5.

Publikacje z 2022 roku

Artykuły

1. Jarzynka Sylwia, Spott Riccardo, Tchatchiashvili Tinatini, Ueberschaar Nico, Martinet Mark Grevsen, Strom Kamila, Kryczka Tomasz, Wesołowska Aleksandra, Pletz Mathiaz W., Olędzka Gabriela, Makarewicz Oliwia; Human Milk Oligosaccharides Exhibit Biofilm Eradication Activity Against Matured Biofilms Formed by Different Pathogen Species; Frontiers in Microbiology; DOI: 10.3389/fmicb.2021.794441; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 6,064.

2. Chmielewska-Jeznach Magdalena, Steczkiewicz Kamil, Kobyłecki Kamil, Bardowski Jacek, Szczepankowska Agnieszka; An Adenosine Triphosphate-Dependent 5'-3' DNA Helicase From sk1-Like Lactococcus lactis F13 Phage; Frontiers in Microbiology; DOI: 10.3389/fmicb.2022.840219; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 6,064.

3. Bzikowska-Jura Agnieszka, Sobieraj Piotr; Are mobile applications a solution for the assessment of fatty acid intake?; Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej; DOI: 10.20452/pamw.16170; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 5,218.

4. Padzik Marcin, Chomicz Lidia, Bluszcz Julita, Maleszewska Karolina, Grobelny Jarosław, Conn David Bruce, Hendiger EdytaTannic Acid-Modified Silver Nanoparticles in Conjunction with Contact Lens Solutions Are Useful for Progress against the Adhesion of Acanthamoeba spp. to Contact Lenses; Microorganisms; DOI: 10.3390/microorganisms10061076; punkty MNiSW: 40; punkty IF: 4,926.

5. Siniarski Aleksander, Sobieraj Piotr, Samel-Kowalik Piotr, Sińska Beata, Milewska Magdalena, Bzikowska-Jura AgnieszkaNutrition-related mobile applications - should they be used for dietary prevention and treatment of cardiovascular diseases?; Nutrition Metabolism and Cardiovascular Diseases; DOI: 10.1016/j.numecd.2022.07.010; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 4,666.

6. Wesołowska Aleksandra, Orczyk-Pawiłowicz Magdalena, Bzikowska-Jura Agnieszka, Gawrońską Małgorzata, Walczak Bartłomiej; Protecting Breastfeeding during the COVID-19 Pandemic: A Scoping Review of Perinatal Care Recommendations in the Context of Maternal and Child Well-Being; International Journal of Environmental Research and Public Health; DOI: 10.3390/ijerph19063347; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 4,614.

7. Sobieraj Piotr, Bzikowska-Jura Agnieszka, Raciborski Filip, Kucharska Alicja, Szostak-Węgierek Dorota, Kahan T.; Is sodium and potassium intake assessed by diet-related mobile applications more harm than benefit?; Kardiologia Polska; DOI: 10.33963/KP.a2022.0039; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,71.

8. Klotz Daniel, Wesołowska Aleksandra, Bertino Enrico , Moro Guido E. , Picaud Jean‐Charles , Gaya Anotni , Weaver Gillian; The legislative framework of donor human milk and human milk banking in Europe; Maternal and Child Nutrition; DOI: 10.1111/mcn.13310; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,66.

9. Bzikowska-Jura Agnieszka; Human milk sampling should be standardized if the adequacy of HM nutrients intake is assessed; Maternal and Child Nutrition; DOI: 10.1111/mcn.13283; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,66.

10. Sinkiewicz-Darol Elena, Martysiak-Żurowska Dorota, Puta Malgorzata , Adamczyk Iwona, Barbarska Olga, Wesołowska Aleksandra, Bernatowicz-Lojko Urszula; Nutrients and Bioactive Components of Human Milk After One Year of Lactation: Implication for Human Milk Banks; Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition; DOI: 10.1097/MPG.0000000000003298; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,288.

11. Strom Kamila, Jarzynka Sylwia, Minkiewicz-Zochniak Anna, Barbarska Olga, Olędzka Gabriela, Wesołowska Aleksandra; Microbiological Quality of Milk Donated to the Regional Human Milk Bank in Warsaw in the First Four Years of Activity; Healthcare; DOI: 10.3390/healthcare10030444; punkty MNiSW: 40; punkty IF: 3,16.

12. Bzikowska-Jura Agnieszka, Wesołowska Aleksandra, Sobieraj Piotr, Michalska-Kacymirow M, Bulska E, Starcevic Isidora; Maternal diet during breastfeeding in correlation to calcium and phosphorus concentrations in human milk; Journal of Human Nutrition and Dietetics; DOI: 10.1111/jhn.13100; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 2,995.

13. Wesołowska Aleksandra, Bzikowska-Jura Agnieszka, Horváth Andrea, Koronkiewicz-Wiórek Anna, Dobrzycka Natalia, Nehring-Gugulska Magdalena, Bednarska Michalina, Żukowska-Rubik Monika, Gawrońską Małgorzata, Królak-Olejnik Barbara, Szlagatys-Sidorkiewicz Agnieszka, Mazela Jan, Borszewska-Kornacka Maria Katarzyna; Żywienie noworodków i niemowląt w sytuacjach kryzysowych - komentarz polskiej Grupy Ekspertów do wybranych Wytycznych operacyjnych dotyczących żywienia niemowląt i małych dzieci w sytuacjach kryzysowych; Standardy Medyczne. Pediatria; DOI:10.17443/SMP2022.19.09; punkty MNiSW: 5.

Publikacje z 2021 roku

Artykuły

1. Bzikowska-Jura Agnieszka, Machaj Natalia, Sobieraj Piotr, Barbarska Olga , Olędzka Gabriela, Wesołowska Aleksandra; Do Maternal Factors and Milk Expression Patterns Affect the Composition of Donor Human Milk?; Nutrients; DOI: 10.3390/nu13072425; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 6,706.

2 Bzikowska-Jura Agnieszka, Sobieraj Piotr, Michalska Kacymirow Magdalena, Wesołowska Aleksandra; Investigation of Iron and Zinc Concentrations in Human Milk in Correlation to Maternal Factors: An Observational Pilot Study in Poland; Nutrients; DOI: 10.3390/nu13020303; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 6,706.

3. Bzikowska-Jura Agnieszka, Sobieraj Piotr, Raciborski Filip; Low Comparability of Nutrition-Related Mobile Apps against the Polish Reference Method—A Validity Study; Nutrients; DOI: 10.3390/nu13082868; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 6,706.

4. Szymankiewicz Maria , Kamecki Krzysztof, Jarzynka SylwiaKoryszewska-Bagińska AnnaOlędzka Gabriela, Nowikiewicz Tomasz.; Case Report: Echinocandin-resistance Candida glabrata FKS mutants from patient following radical cystoprostatectomy due to muscle-invasive bladder cancer; Frontiers in Oncology; DOI: 10.3389/fonc.2021.794235; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 5,738.

5. Jarzynka  SylwiaStrom Kamila, Barbarska Olga, Pawlikowska Emilia, Minkiewicz-Zochniak Anna, Rosiak Elżbieta, Oledzka GabrielaWesołowska Aleskandra; Combination of High-Pressure Processing and Freeze-Drying as the Most Effective Techniques in Maintaining Biological Values and Microbiological Safety of Donor Milk.; International Jurnal of Environmental Research and Public Health; DOI: 10.3390/ijerph18042147; punkty MNiSW: 70; punkty IF: 4,614.

6. Hendiger EdytaPadzik Marcin, Sifaoui Inés, Reyes-Batlle María , López-Arencibia Atteneri, Zyskowska Diana, Grodzik Marta, Pietruczuk-Padzik Anna, Hendiger Jacek, Olędzka GabrielaChomicz Lidia, Piñero José, Lorenzo-Morales Jacob; Silver Nanoparticles Conjugated with Contact Lens Solutions May Reduce the Risk of Acanthamoeba Keratitis; Pathogens; DOI: 10.3390/pathogens10050583; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 4,531.

7. Kontopodi Eva, Arslanoglu Sertac, Bernatowicz-Lojko Urszula , Bertino Enrico, Bettinelli Maria Enrica, Buffin Rachel, Cassidy Tanya, van Elburg Ruurd M, Gebauer Corina , Grovslien Anne , Hettinga Kasper, Ioannou Ioanna, Klotz Daniel, Mileusnić-Milenović Radmila , Moro Guido E, Picaud Jean-Charles, Stahl Bernd , Weaver Gillian, van Goudoever Johannes B., Wesołowska Aleksandra; "Donor milk banking: Improving the future". A survey on the operation of the European donor human milk bank; PLoS ONE; DOI: 10.1371/journal.pone.0256435; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,752.

8. Minkiewicz-Zochniak Anna,  Strom Kamila,  Jarzynka Sylwia,  Iwańczyk Bartłomiej,  Koryszewska-Bagińska Anna, Olędzka Gabriela; Effect of Low Amperage Electric Current on Staphylococcus Aureus—Strategy for Combating Bacterial Biofilms Formation on Dental Implants in Cystic Fibrosis Patients, In Vitro Study; Materials; DOI: 10.3390/ma14206117; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 3,748.

9. Minkiewicz-Zochniak Anna, Jarzynka Sylwia, Iwańska Agnieszka, Strom Kamila, Iwańczyk Bartłomiej, Bartel Marta, Mazur Maciej, Pietruczuk-Padzik Anna, Konieczna Małgorzata, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Olędzka Gabriela; Biofilm Formation on Dental Implant Biomaterials by Staphylococcus aureus Strains Isolated from Patients with Cystic Fibrosis; Materials; DOI: 10.3390/ma14082030; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 3,748.

10. Shenker Natalie, Staff Marta, Vickers Amy, Aprigio Joao , Tiwari Satish, Nangia Sushma, Sachdeva Ruchika Chugh , Clifford Vanessa, Coutsoudis Anna, Reimers Penny, Israel-Ballard Kiersten, Mansen Kimberly, Mileusnic-Milenovic Radmila, Wesołowska Aleksandra, van Goudoever Johannes , Hosseini Mohammadbagher, Klotz Daniel, Grøvslien Anne Hagen, Weaver Gillian; Maintaining human milk bank services throughout the COVID-19 pandemic: A global response; Maternal and Child Nutrition; DOI: 10.1111/mcn.13131; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,66.

11. Martysiak-Żurowska Dorota, Kiełbartowska Bogumiła , Puta Małgorzata , Wesołowska Aleksandra; Neurotrophic Factors in Human Milk in Early Lactation and the Effect of Holder and Microwave Pasteurization on Their Concentrations; Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition; DOI: 10.1097/mpg.0000000000003071; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,288.

12. Sinkiewicz-Darol Elena, Martysiak-Żurowska Dorota, Puta Malgorzata , Adamczyk Iwona, Barbarska Olga, Wesołowska Aleksandra, Bernatowicz-Lojko Urszula; Nutrients and Bioactive Components of Human Milk After one Year of Lactation. Implication for Human Milk Banks; Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition; DOI: 10.1097/MPG.0000000000003298; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 2,839.

13. Wesołowska Aleksandra, Pietrzak Bronisława, Kociszewska-Najman Bożena, Wielgoś Mirosław, Czajkowski Krzysztof, Wietrak Ewa , Karzel Katarzyna, Borszewska-Kornacka Maria; Barley malt-based composition as a galactagogue - a randomized, controlled trial in preterm mothers; Ginekologia Polska; DOI: 10.5603/GP.a2020.0107; punkty MNiSW: 40; punkty IF: 1,216.

14. Kostenzer J., Wesołowska A.; Making human milk matter: the need for EU regulation; Lancet Child & Adolescent Health; DOI: 10.1016/S2352-4642(21)00021-3.

Rozdziały

1. Gołębiowski Wiktor, Jóźwicki Kamil, Dobrosz Mateusz, Jaworski Sebastian, Minkiewicz-Zochniak Anna, Koryszewska-Bagińska Anna, Jarzynka Sylwia.Zasady udzielania medycznych czynności ratunkowych w wybranych chorobach uwarunkowanych genetycznieZdrowie : Diagnostyka, profilaktyka, bezpieczeństwoOficyna Wydawnicza Impuls.

2. Ostrowska Aleksandra, Borkowska Jowita, Bzowska Wioleta, Minkiewicz-Zochniak Anna, Koryszewska-Bagińska Anna, Jarzynka Sylwia.; Analiza występowania nosicielstwa Staphylococcus aureus wśród studentów kierunków medycznych i pracowników ochrony zdrowia z wyróżnieniem pielęgniarek – przegląd literatury; Zdrowie : Diagnostyka, profilaktyka, bezpieczeństwo;  Oficyna Wydawnicza Impuls.

Publikacje z 2020 roku

Artykuły

1. Shenker Natalie, Wesołowska Aleksandra, van Goudoever Johannes B, Nangia Sushma, Klotz Daniel; Undermining breastfeeding will not alleviate the COVID-19 pandemic; Lancet, DOI: 10.1016/S0140-6736(20)32071-7; punkty MNiSW: 200; punkty IF: 79,323.

2. Kwan Celia, Fusch Gerhard, Rochow Niels, Fusch Christopher, Barbarska Olga, Wesołowska Aleksandra; Milk analysis using milk analyzers in a standardized setting (MAMAS) study: A multicentre quality initiative; Clinical Nutrition; DOI: 10.1016/j.clnu.2019.08.028; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 7,324.

3. Bzikowska-Jura Agnieszka, Sobieraj Piotr, Szostak-Węgierek Dorota, Wesołowska Aleksandra; Impact of Infant and Maternal Factors on Energy and Macronutrient Composition of Human Milk; Nutrients; DOI: 10.3390/nu12092591; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 5,717.

4. Chmielewska-Jeznach Magdalena, Bardowski Jacek, Szczepankowska Agnieszka; Lactococcus Ceduovirus Phages Isolated from Industrial Dairy Plants—From Physiological to Genomic Analyses; Viruses; DOI: 10.3390/v12030280; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 5,048.

5. Hendiger EdytaPadzik Marcin, Żochowska Agnieszka, Baltaza WandaOlędzka Gabriela, Zyskowska Diana, Bluszcz Julita, Jarzynka Sylwia, Chomicz Lidia, Grodzik Marta, Hendiger Jacek, Piñero Jose E., Grobelny Jarosław, Ranoszek-Soliwoda Katarzyna, Lorenzo-Morales Jacob; Tannic acid-modified silver nanoparticles enhance the anti-Acanthamoeba activity of three multipurpose contact lens solutions without increasing their cytotoxicity; Parasites and Vectors; DOI: 10.1186/s13071-020-04453-z; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,876.

6. Hendiger Edyta, Padzik Marcin, Sifaoui Ines, Reyes-Batlle María, López-Arencibia Atteneri, Rizo-Liendo Aitor, Bethencourt-Estrella Carlos, San Nicolás-Hernández Desirée , Chiboub Olfa, Rodríguez-Expósito Rubén, Grodzik Marta, Pietruczuk-Padzik Anna, Stępień Karolina, Olędzka Gabriela, Chomicz Lidia, Piñero José, Lorenzo-Morales Jacob; Silver Nanoparticles as a Novel Potential Preventive Agent against Acanthamoeba Keratitis; Pathogens; DOI: 10.3390/pathogens9050350; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,492.

7. Smyczynska Urszula, Bartlomiejczyk Marcin A, Stanczak Marcin M , Sztromwasser Pawel, Wesołowska Aleksandra, Barbarska Olga, Pawlikowska Emilia, Fendler Wojciech; Impact of processing method on donated human breast milk microRNA content; PLoS ONE; DOI: 10.1371/journal.pone.0236126; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,24.

8. Barbarska Olga, Strom Kamila, Olędzka Gabriela, Calvo J, Gayà A, López-Mendoza MC, Rutkowska M, Rosiak E, Wesołowska Aleksandra; Effect of Nonthermal Processing on Human Milk Bactericidal Activity Against Escherichia coli; Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition; DOI: 10.1097/MPG.0000000000002673; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 2,839.

9. Iwańczyk Bartłomiej, Wychowański Piotr, Minkiewicz-Zochniak Anna, Strom Kamila, Jarzynka Sylwia, Olędzka GabrielaBioactive Healing Abutment as a Potential Tool for the Treatment of Peri-Implant Disease - In Vitro Study; Applied Sciences; DOI: 10.3390/app10155376; punkty MNiSW: 70; punkty IF: 2,679.

10. Wesołowska Aleksandra, Bernatowicz-Lojko U., Sinkiewicz-Darol E, Pawlus B., Golicki Dominik; Implementation of the Reimbursement Cost of Human-Milk-Based Neonatal Therapy in Polish Health Care Service: Practical and Ethical Background; Journal of Human Lactation; DOI: 10.1177/0890334420909815; punkty MNiSW: 70; punkty IF: 2,219.

11. Socha-Banasiak Agnieszka, Pierzynowski Sfefan G , Szczurek Paulina, Woliński Jarosław, Wesołowska Aleksandra, Czkwianianc Elżbieta , Pierzynowska Katarzyna; Gut response to pasteurized donor human milk in a porcine model of the premature infant; Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents; DOI: 10.23812/20-272-A; punkty MNiSW: 70; punkty IF: 1,711.

12. Wesołowska Aleksandra, Dobrowolska Iwona, Sinkiewicz-Darol Elena, Barbarska Olga, Niewada Maciej, Golicki Dominik; Donor Human Milk for Preterm Infants: A Cost-Consequence Analysis of Alternative Preservation Methods; Value in Health Regional Issues; DOI: 10.1016/j.vhri.2020.06.003; punkty MNiSW: 40.

13. Jarzynka SylwiaOlędzka GabrielaMinkiewicz-Zochniak Anna, Iwańczyk Bartłomiej, Chudek Joanna, Gulatowska Paulina, Skorupa Wojciech, Nowak Jacek, Augustynowicz-Kopeć Ewa; Oral Health Status in Adults with Cystic Fibrosis - Dental and Microbiological Assessment; Journal of Health Study and Medicine; DOI: 10.36145/JHSM2020.08; punkty MNiSW: 20.

14. Jarzynka Sylwia, Błachnio Katarzyna, Piskor Michał , Mikler-Chwastek Anna; Kompetencje dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie udzielania pierwszej pomocy - wyniki badania pilotażowego; Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze; DOI: 10.5604/01.3001.0013.9124; punkty MNiSW: 20.

15. Baranowska Barbara, Doroszewska Antonina, Sys Dorota, Kiersnowska Iwona, Aleksandrowicz Agata, Bernatowicz-Łojko Urszula, Rabijewski Michał, Kajdy Anna, Wesołowska Aleksandra; Promotion of Human Milk Substitutes in the Opinion of Mothers of Young Children; Journal of Food and Nutrition Research (SciEP); DOI: 10.12691/jfnr-8-7-4; punkty MNiSW: 5.

16. Wesołowska Aleksandra, Mołas Aleksandra , Socha Maciej W.; Karmienie piersią i mlekiem matki a ryzyko infekcji wirusowej SARS-CoV-2 u dziecka w obliczu pandemii COVID-19; Postępy Neonatologii, punkty MNiSW: 5.

17. Nehring‑Gugulska Magdalena , Muszyńska Agnieszka , Paderewska Agnieszka , Paszko Magdalena, Osuch Kinga , Własienko Anna, Paszko Krystyna, Grzesiowski Paweł , Żołnowska Joanna, Żukowska-Rubik Monika , Świrk Marlena , Wesołowska Aleksandra, Kuchar Ernest, Królak‑Olejnik Barbara; Pozyskiwanie mleka od matki z podejrzeniem zakażenia SARS‑CoV‑2 lub chorej na COVID‑19 hospitalizowanej w izolacji od dziecka; Medycyna Praktyczna - Pediatria; punkty MNiSW: 5.

18. Shenker Natalie, Wesołowska Aleksandra; Maintaining safety and service provision in human milk banking: a call to action in response to the COVID-19 pandemic; Lancet Child & Adolescent Health; DOI: 10.1016/S2352-4642(20)30134-6; punkty MNiSW: 0.

Publikacje z 2019 roku

Artykuły

1. Wesołowska Aleksandra, Brys J, Barbarska Olga, Strom Kamila, Szymańska-Majchrzak Jolanta, Karzel K, Pawlikowska E, Zielinska MA, Hamulka J, Olędzka Gabriela; Lipid Profile, Lipase Bioactivity, and Lipophilic Antioxidant Content in High Pressure Processed Donor Human Milk; Nutrients; DOI: 10.3390/nu11091972; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 4,171.

2. Bzikowska-Jura Agnieszka, Czerwonogrodzka-Senczyna Aneta, Jasińska-Melon Edyta, Mojska Hanna, Olędzka Gabriela, Wesołowska Aleksandra, Szostak-Węgierek Dorota; The Concentration of Omega-3 Fatty Acids in Human Milk Is Related to Their Habitual but Not Current Intake; Nutrients; DOI: 10.3390/nu11071585, punkty MNiSW: 140; punkty IF: 4,171.

3. Wesołowska Aleksandra, Sinkiewicz-Darol Elena, Barbarska Olga, Bernatowicz-Lojko Urszula, Borszewska-Kornacka Maria, van Goudoever Johannes B.; Innovative Techniques of Processing Human Milk to Preserve Key Components; Nutrients; DOI: 10.3390/nu11051169; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 4,171.

4. Zielińska Monika, Hamułka Jadwiga, Wesołowska Aleksandra; Carotenoid Content in Breastmilk in the 3rd and 6th Month of Lactation and Its Associations with Maternal Dietary Intake and Anthropometric Characteristics; Nutrients; DOI: 10.3390/nu11010193; punkty MNiSW: 140; punkty IF: 4,171.

5. Koryszewska-Bagińska Anna, Gawor Jan, Nowak Adriana, Grynberg Marcin, Aleksandrzak-Piekarczyk Tamara; Comparative genomics and functional analysis of a highly adhesive dairy Lactobacillus paracasei subsp. paracasei IBB3423 strain; Applied Microbiology and Biotechnology; DOI: 10.1007/s00253-019-10010-1; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,67.

6. Rizo-Liendo A, Sifaoui I, Reyes-Batlle M, Chiboub O, Rodríguez-Expósito RL, Bethencourt-Estrella CJ, San Nicolás-Hernández, Hendiger Edyta, López-Arencibia A, Rocha-Cabrera P, Piñero JE, Lorenzo-Morales J.; In Vitro Activity of Statins against Naegleria fowleri; Pathogens; DOI: 10.3390/pathogens8030122; punkty MNiSW: 100; punkty IF: 3,405.

7. Zielinska Monika A, Hamulka Jadwiga, Grabowicz-Chądrzyńska Iwona, Brys Joanna, Wesołowska Aleksandra; Association between Breastmilk LC PUFA, Carotenoids and Psychomotor Development of Exclusively Breastfed Infants; International Journal of Environmental Research and Public Health; DOI: 10.3390/ijerph16071144; punkty MNiSW: 70; punkty IF: 2,468.

8. Padzik Marcin, Hendiger Edyta, Żochowska Agnieszka, Szczepaniak Jarosław, Baltaza Wanda, Pietruczuk-Padzik Anna, Olędzka Gabriela, Chomicz Lidia; Evaluation of in vitro effect of selected contact lens solutions conjugated with nanoparticles in terms of preventive approach to public health risk generated by Acanthamoeba strains; Annals of Agricultural and Environmental Medicine; DOI: 10.26444/aaem/105394; punkty MNiSW: 70; punkty IF: 1,03

9. Perkowski Konrad, Baltaza Wanda, Conn DB, Marczyńska-Stolarek Magdalena, Chomicz Lidia; Examination of oral biofilm microbiota in patients using fixed orthodontic appliances in order to prevent risk factors for health complications; Annals of Agricultural and Environmental Medicine; DOI: 10.26444/aaem/105797; punkty MNiSW: 70; punkty IF: 1,03

10. Baltaza Wanda, Padzik Marcin, Szaflik Jacek, Perkowski Konrad, Dybicz Monika, Chomicz Lidia; Evaluation of in vitro effects of selected physical and chemical agents on detected in Poland Acanthamoeba strains – factors of increasing threats for public health; Annals of Parasitology (d. Wiadomości Parazytologiczne); DOI: 10.17420/ap6501.179; punkty MNiSW: 40. 

11. Sikora Magdalena, Sulik-Tyszka Beata, Niewiński Grzegorz, Jarzynka Sylwia, Walczak-Wieteska Paulina, Wróblewska Marta; Fungemia odcewnikowa o etiologii Candida tropicalis i Candida grabrata – opis przypadku; Forum Zakażeń; DOI: 10.15374/FZ2019051; punkty MNiSW: 5.

12. Skubiszewska Agnieszka, Szybalska Aleksandra, Szwed Małgorzata, Broczek Katarzyna, Olędzka Gabriela, Mossakowska Małgorzata; Różne oblicza długowieczności – charakterystyka małżeństwa stulatków; Geriatria; punkty MNiSW: 5.

Publikacje z 2018 roku

Artykuły

1. Bzikowska-Jura Agnieszka, Czerwonogrodzka-Senczyna Aneta, Olędzka Gabriela, Szostak-Węgierek Dorota, Weker Halina, Wesołowska Aleksandra; Maternal Nutrition and Body Composition During Breastfeeding: Association with Human Milk Composition; Nutrients; DOI: 10.3390/nu10101379; punkty MNiSW: 35; punkty IF: 4,171.

2. Chmielewska-Jeznach Magdalena, Bardowski J., Szczepankowska A.; Molecular, physiological and phylogenetic traits of Lactococcus 936-type phages from distinct dairy environments; Scientific Reports; DOI: 10.1038/s41598-018-30371-3; punkty MNiSW: 40; punkty IF: 4,011.

3. Wesołowska Aleksandra, Sinkiewicz-Darol Elena, Barbarska Olga, Strom Kamila, Rutkowska Małgorzata, Karzeł Katarzyna, Rosiak Elżbieta, Olędzka Gabriela, Orczyk-Pawiłowicz Magdalena, Rzoska Sylwiester, Borszewska-Kornacka Maria; New Achievements in High-Pressure Processing to Preserve Human Milk Bioactivity; Frontiers in Pediatrics; DOI: 10.3389/fped.2018.00323; punkty MNiSW: 0; punkty IF: 2,349.

4. Padzik Marcin, Hendiger Edyta, Chomicz Lidia, Grodzik Marta, Szmidt Maciej, Grobelny Jarosław, Lorenzo-Morales Jacob; Tannic acid-modified silver nanoparticles as a novel therapeutic agent against Acanthamoeba; Parasitology Research; DOI: 10.1007/s00436-018-6049-6; punkty MNiSW: 30; punkty IF: 2,067.

5. Krówczyńska Małgorzata, Wilk Ewa, Pabjanek Piotr, Olędzka Gabriela; Pleural mesothelioma in Poland: Spatial analysis of malignant mesothelioma prevalence in the period 1999-2013; Geospatial Health; DOI: 10.4081/gh.2018.667; punkty MNiSW: 25; punkty IF:1,422.

6. Dybicz Monika, Perkowski Konrad, Baltaza Wanda, Padzik Marcin, Sędzikowska Aleksandra, Chomicz Lidia; Molecular identification of Trichomonas tenax in the oral environment of domesticated animals in Poland – potential effects of host diversity for human health; Annals of Agricultural and Environmental Medicine; DOI: 10.26444/aaem/92309; punkty MNiSW: 30; punkty IF:1,03.

7. Padzik Marcin, Baltaza Wanda, Conn David Bruce, Szaflik Jacek, Chomicz Lidia; Effect of povidone iodine, chlorhexidine digluconate and toyocamycin on amphizoic amoebic strains, infectious agents of Acanthamoeba keratitis - a growing threat to human health worldwide; Annals of Agricultural and Environmental Medicine; DOI: 10.26444/aaem/9968; punkty MNiSW: 30; punkty IF:1,03.

8. Baltaza Wanda, Padzik Marcin, Szaflik Jacek, Dybicz Monika, Grochowska Anita, Kuryłowicz Agnieszka, Chomicz Lidia; Comparative examination on selected amphizoic amoebae in terms of their in vitro temperature tolerance – a possible indirect marker of potential pathogenicity of Acanthamoeba strains; Annals of Parasitology (d. Wiadomości Parazytologiczne); DOI: 10.17420/ap6404.166; punkty MNiSW: 15.

9. Dybicz Monika, Borkowski Piotr, Padzik Marcin, Baltaza Wanda, Chomicz Lidia; Molecular determination of suspected alveolar echinococcosis requiring surgical treatment in human cases from Poland; Annals of Parasitology (d. Wiadomości Parazytologiczne); DOI: 10.17420/ap6404.169; punkty MNiSW: 15.

10. Padzik Marcin, Baltaza Wanda, Szaflik Jacek, Hendiger Edyta, Dybicz Monika, Chomicz Lidia; Comparison of chlorhexidine disinfectant in vitro effect on environmental and ocular Acanthamoeba strains, the amoebic agents of human keratitis − an emerging sight-threatening corneal disease in Poland; Annals of Parasitology (d. Wiadomości Parazytologiczne); DOI: 10.17420/ap6403.157; punkty MNiSW: 15.

11. Dybicz Monika, Perkowski Konrad, Sędzikowska Aleksandra, Baltaza Wanda, Chomicz Lidia; Studies on prevalence of infection with Trichomonas tenax identified by molecular techniques – in respect to oral health of patients with various systemic disease requiring immunosuppressive therapy; Annals of Parasitology (d. Wiadomości Parazytologiczne); DOI: 10.17420/ap6403.151; punkty MNiSW: 15.

12. Bzikowska-Jura Agnieszka, Czerwonogrodzka-Senczyna Aneta, Weker Halina, Wesołowska Aleksandra; Correlation between human milk composition and maternal nutritional status; Roczniki Państwowego Zakładu Higieny; DOI: 10.32394/rpzh.2018.0041; punkty MNiSW: 14.

13. Barbarska Olga, Gacparska Marta, Skubiszewska Agnieszka, Olędzka Gabriela; Rola nutrigenomiki w zdrowym starzeniu się; Gerontologia Polska; punkty MNiSW: 9.

14. Skubiszewska Agnieszka, Broczek Katarzyna, Olędzka Gabriela; Ocena siły mięśniowej ręki u osób w podeszłym wieku – znaczenie badania; Gerontologia Polska; punkty MNiSW: 9.

15. Wesołowska Aleksandra, Barbarska Olga, Karzel Katarzyna, Pawlus Beata, Słodkowska Zofia; Zastosowanie analizatora mleka kobiecego w ocenie wartości odżywczej pokarmu przeznaczonego dla noworodków urodzonych przedwcześnie; Standardy Medyczne. Pediatria; DOI: 10.17443/SMP2018.15.02; punkty MNiSW: 8.

16. Wesołowska Aleksandra, Pawlus Beata, Bernatowicz-Łojko Urszula, Borszewska-Kornacka Maria; Funkcjonowanie banków mleka w Polsce – praktyczne rekomendacje; Postępy Neonatologii; DOI: 10.31350/POSTEPYNEONATOLOGII/2018/1/PN2018003; punkty MNiSW: 3.

17. Wesołowska Aleksandra, Słupecka-Ziemilska Monika, Borszewska-Kornacka Maria; Wybrane hormony mleka kobiecego i ich wpływ na regulacje metabolizmu noworodka; Klinika Pediatryczna; punkty MNiSW: 3.

Rozdziały

1. Jarzynka Sylwia, Iwańczyk Bartłomiej, Gulatowska Paulina, Chudek Joanna, Skorupa Wojciech, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Olędzka Gabriela; Problemy stomatologiczne w mukowiscydozie – opis przypadku; Współczesne problemy medycyny - przegląd zagadnień; Wydawnictwo Naukowe TYGIEL

2. Baltaza Wanda, Dybicz Monika, Perkowski Konrad, Padzik Marcin, Kłyś Małgorzata, Malejky Natalia, Żerańska Milena, Wieliczko Marcin, Chomicz Lidia; Awarness of human health threats caused by food pests Plodia interpunctella (Arthropos, Insecta) among high school and medical school students; Stawonogi na początku nowego wieku.

Publikacje z 2017 roku

Artykuły

1. Zielinska Monika, Wesołowska Aleksandra, Pawlus Beata, Hamułka Jadwiga; Health effects of carotenoids during pregnancy and lactation; Nutrients; DOI: 10.3390/nu9080838; punkty MNiSW: 35; punkty IF: 4,196.

2. Zawadzki Paweł, Perkowski Konrad, Padzik Marcin, Mierzwińska-Nastalska Elżbieta, Szaflik Jacek, Conn David, Chomicz Lidia; Examination of oral microbiota diversity in adults and older adults as an approach to prevent spread of risk factors for human infections; BioMed Research International; DOI: 10.1155/2017/8106491; punkty MNiSW: 25; punkty IF: 2,583.

3. Szatraj K., Szczepankowska A.K., Chmielewska-Jeznach Magdalena; Lactic acid bacteria — promising vaccine vectors: possibilities, limitations, doubts; Journal of Applied Microbiology; DOI: 10.1111/jam.13446; punkty MNiSW: 30; punkty IF: 2,16.

4. Zawadzki Paweł, Perkowski Konrad, Kotlarski Michał, Pietruczuk-Padzik Anna, Chomicz Lidia; Comparative study on usefulness of gentamycin-containing collagen implants in the treatment of patients with osteitis and osteomyelitis of the craniofacial skeleton; Annals of Agricultural and Environmental Medicine; DOI: 10.5604/12321966.1235182; punkty MNiSW: 30; punkty IF: 1,116.

5. Olędzka Gabriela, Li Bo, Hiszczyńska-Sawicka Elżbieta , Gelder Frank B., Kur Józef, McFarlane Robin G.; Toxoplasma gondii: Immunological response of sheep to injections of recombinant SAG1, SAG2, GRA1 proteins coupled to the non-toxic microparticle muramyl dipeptide; Small Ruminant Research; DOI: 10.1016/j.smallrumres.2017.03.008; punkty MNiSW: 30; punkty IF: 0.974.

6. Padzik Marcin, Hendiger Edyta, Szaflik Jacek, Chomicz Lidia; Pełzaki z rodzaju Acanthamoeba - czynniki etiologiczne stanów patologicznych ludzkiego organizmu; Postępy Mikrobiologiipunkty MNiSW: 15; punkty IF: 0.354.

7. Baltaza Wanda, Padzik Marcin, Szaflik Jacek, Dybicz Monika, Hendiger Edyta, Chomicz Lidia; Amoebicidal or amoebostatic influence of disinfectants used in health facilities and laboratories on corneal strains of Acanthamoeba; Annals of Parasitology (d. Wiadomości Parazytologiczne); DOI: 10.17420/ap6303.102; punkty MNiSW: 15.

8. Padzik Marcin, Szaflik Jacek, Baltaza Wanda, Perkowski Konrad, Dybicz Monika, Chomicz LidiaIn vivo confocal microscopy and in vitro culture techniques as tools for evaluation of severe Acanthamoeba keratitis incidents; Annals of Parasitology (d. Wiadomości Parazytologiczne); DOI: 10.17420/ap6304.121; punkty MNiSW: 15.

9. Barbarska Olga, Zielińska Monika, Pawlus Beata, Wesołowska Aleksandra; Characteristics of the regional human milk bank in Poland - donors, recipients and nutritional value of human milk; Roczniki Państwowego Zakładu Higieny; punkty MNiSW: 14.

10. Padzik Marcin, Szaflik Jacek, Izdebska Justyna, Szostakowska Beata, Szaflik Jerzy, Chomicz LidiaAcanthamoeba polyphaga strain – causative agent of vision-threatening keratitis uncommonly detected in Poland, susceptible in vitro to toyocamycin; Klinika Oczna; punkty MNiSW: 10.

11. Wesołowska Aleksandra, Paczesna Izabela, Studniczek Anna; Społeczny aspekt funkcjonowania banków mleka kobiecego; Standardy Medyczne. Pediatria; punkty MNiSW: 8.

12. Bzikowska-Jura Agnieszka, Czerwonogrodzka-Senczyna Aneta, Wesołowska Aleksandra, Weker Halina; Nutrition during breastfeeding - impact of human milk composition; Polski Merkuriusz Lekarski; punkty MNiSW: 7.

13. Jarzynka Sylwia, Iwańczyk Bartłomiej, Chudek Joanna, Gulatowska Paulina, Kamiński Tomasz, Skorupa Wojciech, Augustynowicz-Kopeć Ewa, Wojtowicz Andrzej, Olędzka Gabriela; Stan zdrowia jamy ustnej u chorych na mukowiscydozę - przegląd literatury; Implants. International Magazine of Oral Implantology; punkty MNiSW: 6.

14. Rzoska S., Rosiak E., Rutkowska M., Drozd-Rzoska A., Wesołowska Aleksandra, Borszewska-Kornacka Maria; Comments on the high pressure preservation of human milk; Food Science and Nutrition Studies; DOI: 10.22158/fsns.v1n2p71.

Rozdziały

1. Minkiewicz-Zochniak Anna, Strom Kamila, Iwańczyk Bartłomiej, Wychowański Piotr, Jarzynka Sylwia, Olędzka GabrielaWpływ prądu stałego na formowanie biofilmu Staphylococcus aureus na tytanie i cyrkonie – biomateriałach stomatologicznych; Mikrobiologia medyczna i środowiskowa – wybrane zagadnienia; Wydawnictwo Naukowe TYGIEL.

2. Olędzka Gabriela; Mleko kobiece jako prewencja chorób cywilizacyjnych; Banki Mleka w Polsce : funkcjonowanie w podmiotach leczniczych : idea i praktyka.

3. Wesołowska Aleksandra; Bank mleka kobiecego; Karmienie piersią w teorii i praktyce : podręcznik dla doradców i konsultantów laktacyjnych oraz położnych, pielęgniarek i lekarzy; Medycyna Praktyczna.

4. Kłyś Małgorzata, Malejky Natalia, Nowak-Chmura Magdalena, Chrzan Anna, Chomicz Lidia; Effects of plants and their active component substances upon Tribolium castaneum (Herbst, 1797) (Coleoptera; Tenebrionidae) – a dangerous pest of stored foodstuffs; Stawonogi : w środowisku miejskim i podmiejskim.

Publikacje z 2016 roku

Artykuły

1. Kozakova Hana, Schwarzer Martin, Tuckova Ludmila, Srutkova Dagmar, Czarnowska Elzbieta, Rosiak Ilona, Hudcovic Tomas, Schabussova Irma, Hermanova Petra, Zakostelska Zuzana, Aleksandrzak-Piekarczyk Tamara, Koryszewska-Bagińska Anna, Tlaskalova-Hogenova Helena, Cukrowska Bożena; Colonization of germ-free mice with a mixture of three lactobacillus strains enhances the integrity of gut mucosa and ameliorates allergic sensitization; Cellular and Molecular Immunology; DOI: 10.1038/cmi.2015.09; punkty MNiSW: 35; punkty IF: 5.897.

2. Aleksandrzak-Piekarczyk Tamara, Koryszewska-Bagińska Anna, Grynberg Marcin, Nowak Adriana, Cukrowska Bożena, Kozakova Hana, Bardowski Jacek; Genomic and Functional Characterization of the Unusual pLOCK 0919 Plasmid Harboring the spaCBA Pili Cluster in Lactobacillus casei LOCK 0919; Genome Biology and Evolution; DOI: 10.1093/gbe/evv247; punkty MNiSW: 35; punkty IF: 3.979.

3. Chomicz Lidia, Conn David, Szaflik Jacek, Szostakowska Beata; Newly Emerging Parasitic Threats for Human Health: National and International Trends; BioMed Research International; DOI: 10.1155/2016/4283270; punkty MNiSW: 25; punkty IF: 2.476.

4. Kuna A., Bykowska M., Kulawiak N., Biernat B., Szostakowska B., Nahorski Wacław, Pawłowski Witold, Chomicz Lidia; Clinico-laboratory profile of dengue patients returning from tropical areas to Poland during 2010-15; Journal of Vector Borne Diseases; punkty MNiSW: 15; punkty IF: 1.19.

5. Zawadzki Paweł, Perkowski Konrad, Starościak Bohdan, Baltaza Wanda, Padzik Marcin, Pionkowski Krzysztof, Chomicz Lidia; Identification of infectious microbiota from oral cavity environment of various population group patients as a preventive approach to human health risk factors; Annals of Agricultural and Environmental Medicine; DOI: 10.5604/12321966.1226847; punkty MNiSW: 20; punkty IF: 0.829.

6. Perkowski Konrad, Zawadzki Paweł, Starościak Bohdan, Dybicz Monika, Padzik Marcin, Marczyńska-Stolarek Magdalena, Chomicz Lidia; Składniki mikrobiomu jamy ustnej jako czynniki ryzyka zakażeń lokalnych i uogólnionych u pacjentów bez oraz z wadami wrodzonymi narządu żucia; Postępy Mikrobiologii; punkty MNiSW: 15; punkty IF: 0.311.

7. Padzik Marcin, Starościak Bohdan, Szaflik Jacek, Pietruczuk-Padzik Anna, Siczek Paulina, Chomicz Lidia; Assessment of in vitro dynamics of pathogenic Acanthamoeba strains originating from contact lens wearers with infectious keratitis; Annals of Parasitology (d. Wiadomości Parazytologiczne); DOI: 10.17420/ap6204.67; punkty MNiSW: 15.

8. Zawadzki Paweł, Starościak Bohdan, Perkowski Konrad, Baltaza Wanda, Padzik Marcin, Pionkowski Krzysztof, Chomicz Lidia; Comparative assessment of selected intraoral microorganisms – potential factors for peri-surgical management complications; Annals of Parasitology (d. Wiadomości Parazytologiczne); DOI: 10.17420/ap6203.57; punkty MNiSW: 15.

9. Zawadzki Paweł, Perkowski Konrad, Starościak Bohdan, Dybicz Monika, Baltaza Wanda, Pionkowski Krzysztof, Chomicz Lidia; Evaluation of selected oral cavity microbiota- risk factors of management complications in patients with masticatory system disorders; Annals of Parasitology (d. Wiadomości Parazytologiczne); DOI: 10.17420/ap6201.35; punkty MNiSW: 15.

10. Babiszewska Magdalena, Ziomkiewicz Anna, Wesołowska Aleksandra; Tłuszcz mleka kobiecego – skład, synteza i funkcja kwasów tłuszczowych oraz pochodnych lipidów; Pediatria Polska; DOI: 10.1016/j.pepo.2015.11.009;  punkty MNiSW: 15.

11. Garczewska Barbara, Jarzynka Sylwia, Kuś Jan, Skorupa Wojciech, Augustynowicz-Kopeć Ewa; Fungal infection of cystic fibrosis patients - single center experience; Pneumonologia i Alergologia Polska; DOI: 10.5603/PiAP.2016.0017;  punkty MNiSW: 12.

12. Zawadzki Paweł, Starościak Bohdan, Baltaza Wanda, Dybicz Monika, Krzysztof Pionkowski, Pawłowski Witold, Kłyś Małgorzata, Chomicz Lidia; The threats for human health induced by food pests of Plodia interpunctella as reservoirs of infectious microbiota; Przegląd Epidemiologiczny; punkty MNiSW: 12.

13. Jarzynka Sylwia, Przybylski Maciej, Sulowska Agata, Gołaś Marlena, Dzieciątkowski Tomasz, Wróblewska Marta; Częstość wykrywania rozpuszczalnych antygenów Candida sp. i Aspergillus sp. metodami serologicznymi w płynach ustrojowych pacjentów Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie; Medycyna Doświadczalna i Mikrobiologia; punkty MNiSW: 7.

14. Iwańczyk Bartłomiej, Kresa Igor, Szaniawska Karolina, Strużycka Izabela, Strom Kamila, Minkiewicz-Zochniak Anna, Olędzka Gabriela, Wojtowicz Andrzej; Badanie in vivo wpływu płukanek z chlorheksydyną na kolonizację Staphylococcus aureus u ogólnie zdrowych dorosłych; Implants. International Magazine of Oral Implantology; punkty MNiSW: 3.

15. Iwańczyk Bartłomiej, Nowak Jacek, Kresa Igor, Olędzka Gabriela, Wychowański Piotr, Zawadzki Paweł, Wojtowicz Andrzej; Jednoetapowe hydrokinetyczne podniesienie dna zatoki szczękowej z użyciem kwasu hialuronowego oraz materiału kościozastępczego; Implants. International Magazine of Oral Implantology; punkty MNiSW: 3.

16. Iwańczyk Bartłomiej, Wychowański Piotr, Kresa Igor, Wojtowicz Andrzej, Olędzka Gabriela, Oszwałdowski Michał, Cupriak Karolina, Nieckula Paweł, Zawadzki Paweł; Implantacja z wykorzystaniem szablonu chirurgicznego z tuleją- analiza matematyczna; Implants. International Magazine of Oral Implantology; punkty MNiSW: 3.

Rozdziały

1. Barbarska Olga, Wesołowska Aleksandra, Olędzka GabrielaIle dobra jest w mleku kobiecym? Honorowe przekazywanie pokarmu kobiecego jako nowa forma niesienia pomocy; Ile dobroci jest w człowieku? : teoretyczne i praktyczne wymiary istnienia dobroci i czynienia dobra.

2. Skubiszewska Agnieszka, Ślusarczyk Przemysław, Szybalska Aleksandra, Broczek Katarzyna, Puzianowska-Kuźnicka Katarzyna, Olędzka Gabriela, Mossakowska Małgorzata; Ocena siły mięśniowej osób długowiecznych - doniesienie wstępne; Styl życia na różnych etapach rozwoju człowieka a jakość życia w zdrowiu.

3. Chomicz Lidia, Szaflik Jacek, Padzik Marcin, Izdebska Justyna; Acanthamoeba Keratitis: The Emerging Vision- Threatening Corneal Disease; Advances in Common Eye Infections; IntechOpen.

4. Zawadzki Paweł, Starościak Bohdan, Dybicz Monika, Perkowski Konrad, Baltaza Wanda, Kłyś Małgorzata, Pionkowski Krzysztof, Jaśniewska Emilia, Chomicz Lidia; Opportunistic strains - risk factors of infections in humans - detected in synanthropic arthropods occurring inside and in vicinity of health facilities; Stawonogi : zależności w układzie żywiciel-ektopasożyt-patogen.

5. Pawłowski Witold, Baltaza Wanda, Starościak Bohdan, Padzik Marcin, Zawadzki Paweł, Pilich Ilona, Dybicz Monika, Domańska Beata, Chomicz Lidia; Effects of Amphizoic Amoeba Spread in Human Environments – Emerging Threat for Public Health in Poland; Health for Public, Public for Health. Heath systems in V4 countries.